Koła Łowieckie


Obwieszczenie z dnia 21.01.2019 r.

21‑01‑2019 15:15:35

Klonowa, dnia 21 stycznia 2019 r.

OŚL.6150.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o zaplanowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie  Nr 3 ,,SOKÓŁ” polowaniach wielkoobszarowych w dniach 12, 13, 19, 20, 26, i 27 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

1. Dnia 12.01.2019 r. polowanie wielkoobszarowe z ambon poprzez wyjazd zbiorowy na polowanie indywidualne od godz. 14.00 do 21.00 dnia 12.12.2018r.

2. Dnia 13.01.2019 r. polowanie zbiorowe z nagonką wielkoobszarowe na dziki w godzinach 08.00 do 14.00.

3. Dnia 19.01.2019 r. polowanie wielkoobszarowe z ambon w godzinach od 14.00 do 21.00.

4. Dnia 20.01.2019 r. polowanie zbiorowe z nagonką wielkoobszarowe w godzinach od 8.00 do 14.00.

5. Dnia 26.01.2019 r. polowanie wielkoobszarowe z ambon od godziny 14.00 do 21.00.

6. Dnia 27.01.2019 r. polowanie wielkoobszarowe zbiorowe z nagonką w godzinach od 08.00 do 14.00.

W każdym przypadku zabrania Zarząd polowania na lochy prowadzące / ze względów etyczno moralnych polskiego myśliwego/ pomimo złożonych sugestii przez Lekarza Weterynarii.


        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie z dnia 14 styczeń 2019 r.

14‑01‑2019 14:50:13

Klonowa, dnia 14 stycznia 2019 r.

OŚL.6150.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniach 26-27 stycznia 2019 r. Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR’’ w Brzeźniu na terenie obwodu łowieckiego nr 176 i 209.

Rozpoczęcie polowania, godz. 8.00, a zakończenie ok. godz. 15.30.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie nr2 z dnia 31.12.2018 r.

31‑12‑2018 12:13:43

Klonowa, dnia 31 grudnia 2018 r.

OŚL.6150.20.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 12 stycznia 2019 r. Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR’’ w Brzeźniu na terenie obwodu łowieckiego nr 209 Las Grójec – Wilkołek.

Rozpoczęcie polowania, godz. 8.00 przy zbiorniku p.poż w Lesie Grójec, a zakończenie ok. godz. 15.30.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie z dnia 31.12.2018 r.

31‑12‑2018 12:11:22

Klonowa, dnia 31 grudnia 2018 r.

OŚL.6150.19.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


       W sprawie miejsca przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

 Na podstawie art. 42ab ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa zawiadamia, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego Nr 4 „TUR” w Brzeźniu, dla obwodu łowieckiego Nr 176 znajduje się w metalowej skrzynce, przy sklepie SEDAL w Brzeźniu, a dla obwodu nr 209 w leśnictwie Grójec w oddz. 167 na jego południowej stronie.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie z dnia 10.12.2018 r.

11‑12‑2018 13:52:05

Klonowa, dnia 10 grudnia 2018 r.

OŚL.6150.18.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


       W sprawie miejsca przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

 Na podstawie art. 42ab ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa zawiadamia, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego Nr 38 „HUBERTUS” w Brąszewicach, znajduje się w skrzynce umieszczonej na budynku mieszkalnym przy ul. Zabrodzie nr 20, Gmina Brąszewice.

    
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE ws poprawionego kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 4 ,,TUR” w Brzeźniu.

06‑12‑2018 13:36:43

Klonowa, dnia 06 grudzień 2018 r.

OŚL.6150.16.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości poprawiony kalendarz polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 4 ,,TUR” w Brzeźniu.

Zmiana kalendarza polowań dotyczy dodania zapisu w rubryce 3 ,,godzina zbiórki” dodano wyraz ,,zakończenia” i w kolumnie dodano pod ,,godz. 8.00” wpisano ,,godz. 15.00”.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Książka ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym

19‑11‑2018 08:14:37

Klonowa, dnia 16 listopad 2018 r.

 

OŚL.6150.15.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


       W sprawie miejsca przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

 Na podstawie art. 42ab ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa zawiadamia, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego Nr 7 „KANIA” w Lututowie, dla obwodu łowieckiego Nr 235 znajduje się u Łowczego Koła Roberta Rozmarynowskiego, zamieszkałego ul. Zielona 9, 98-360 Lututów.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zmiana terminu polowania
16‑11‑2018 14:19:59
W związku z opóźnieniem prac remontowych osady myśliwskiej Koła położnej w m. Czekaje 6 mających na celu należytą organizację Hubertowin 2018 Zarząd WKŁ nr 3 "SOKÓŁ" w Sieradzu podjął uchwałę zmiany terminu polowania hubertowskiego z dnia 3.11.2018 a dzień 17.11.2018 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja ws zmiany daty polowania zbiorowego

15‑11‑2018 12:23:46

Koło łowieckie Nr 4 TUR w Brzeźniu informuje, że polowanie zbiorowe na terenie Wilkołek-Lipicze-Króle w obwodzie łowieckim nr 209 zaplanowane na dzień 28.10.2018 r. nie zostało przeprowadzone z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. 


Zostanie ono przeprowadzone w dniu 25.11.2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  15‑11‑2018 12:12:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  15‑11‑2018 12:12:09
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2019 15:17:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie